ЗВІТ про обіг бюджетних коштів за квітень місяць 2022 року

№ з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (грн) Джерело надходження коштів
(місцевий бюджет, освітня субвенція) (депутатські кошти, бюджет розвитку)
1 2111 Заробітна плата 150 563, 94 місцевий бюджет  
2 2120 Нарахування на заробітну плату 625 475, 13 місцевий бюджет  
3 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар    
4 2230 Продукти харчування місцевий бюджет  
5 2240 Оплата послуг (крім комунальних) місцевий бюджет  
6 2271 Оплата теплопостачання 76 179, 35 місцевий бюджет  
7 2272 Оплата водопостачання та водовідведення 4 108, 52 місцевий бюджет  
8 2273 Оплата електроенергії 3 156, 82 місцевий бюджет  
9 2274 Оплата природного газу    
10 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування    
11 3132 Капітальний (поточний ) ремонт закладів освіти    
  Всього   859 483, 76    

dudaryk