ЗВІТ про обіг бюджетних коштів за листопад місяць 2021 року

№ з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (грн) Джерело надходження коштів
(місцевий бюджет, освітня субвенція) (депутатські кошти, бюджет розвитку)
1 2111 Заробітна плата 670 607,88 місцевий бюджет  
2 2120 Нарахування на заробітну плату 160 947,25 місцевий бюджет  
3 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар      
4 2230 Продукти харчування 93 737,64 місцевий бюджет  
5 2240 Оплата послуг (крім комунальних) 400,00 місцевий бюджет  
6 2271 Оплата теплопостачання 204 488,55 місцевий бюджет  
7 2272 Оплата водопостачання та водовідведення 9 148,18 місцевий бюджет  
8 2273 Оплата електроенергії 35 610,18 місцевий бюджет  
9 2274 Оплата природного газу      
10 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування      
11 3132 Капітальний (поточний ) ремонт закладів освіти      
  Всього   1 174 939,68  

dudaryk