ЗВІТ про обіг бюджетних коштів за листопад місяць 2021 року

№ з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (грн) Джерело надходження коштів
(місцевий бюджет, освітня субвенція) (депутатські кошти, бюджет розвитку)
1 2111 Заробітна плата місцевий бюджет 670 607,88
2 2120 Нарахування на заробітну плату місцевий бюджет 160 947,25
3 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
4 2230 Продукти харчування місцевий бюджет
5 2240 Оплата послуг (крім комунальних) місцевий бюджет
6 2271 Оплата теплопостачання місцевий бюджет
7 2272 Оплата водопостачання та водовідведення місцевий бюджет
8 2273 Оплата електроенергії місцевий бюджет
9 2274 Оплата природного газу
10 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
11 3132 Капітальний (поточний ) ремонт закладів освіти
Всього  

 

dudaryk