ЗВІТ про обіг бюджетних коштів за липень місяць 2021 року

№ з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (грн) Джерело надходження коштів
(місцевий бюджет, освітня субвенція) (депутатські кошти, бюджет розвитку)
1 2111 Заробітна плата 102 693,56 місцевий бюджет  
2 2120 Нарахування на заробітну плату 22 678,72 місцевий бюджет  
3 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар      
4 2230 Продукти харчування      
5 2240 Оплата послуг (крім комунальних)  
6 2271 Оплата теплопостачання 14 241,54 місцевий бюджет  
7 2272 Оплата водопостачання та водовідведення 3 643,94 місцевий бюджет  
8 2273 Оплата електроенергії 619,60 місцевий бюджет  
9 2274 Оплата природного газу      
10 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування      
11 3132 Капітальний (поточний) ремонт закладів освіти      
  Всього   143 877,36  

dudaryk