ЗВІТ про обіг бюджетних коштів за червень місяць 2021 року

№ з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (грн) Джерело надходження коштів
(місцевий бюджет, освітня субвенція) (депутатські кошти, бюджет розвитку)
1 2111 Заробітна плата 1 697 381,29 місцевий бюджет
2 2120 Нарахування на заробітну плату 373 580,27 місцевий бюджет
3 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  30 000,00  депутатські кошти
4 2230 Продукти харчування 87 085,00 місцевий бюджет
5 2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 300,00 місцевий бюджет
6 2271 Оплата теплопостачання 14 241,49 місцевий бюджет
7 2272 Оплата водопостачання та водовідведення 9 728,71 місцевий бюджет
8 2273 Оплата електроенергії 26 555,98 місцевий бюджет
9 2274 Оплата природного газу
10 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
11 3132 Капітальний (поточний) ремонт закладів освіти
Всього  2 209 872,74  30 000, 00

dudaryk