ЗВІТ про обіг бюджетних коштів за травень місяць 2021 року

№ з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (грн) Джерело надходження коштів
(місцевий бюджет, освітня субвенція) (депутатські кошти, бюджет розвитку)
1 2111 Заробітна плата 647 400,00 місцевий бюджет  
2 2120 Нарахування на заробітну плату 143 900,00 місцевий бюджет  
3 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар місцевий бюджет  
4 2230 Продукти харчування 113 785,00 місцевий бюджет  
5 2240 Оплата послуг (крім комунальних) місцевий бюджет  
6 2271 Оплата теплопостачання 14 241,49 місцевий бюджет  
7 2272 Оплата водопостачання та водовідведення 7 860,36 місцевий бюджет  
8 2273 Оплата електроенергії 25 624,73 місцевий бюджет  
9 2274 Оплата природного газу      
10 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування      
11 3132 Капітальний (поточний ) ремонт закладів освіти      
  Всього   952 211,58  

dudaryk