ЗВІТ про обіг бюджетних коштів за лютий місяць 2021 року

№ з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (грн) Джерело надходження коштів
(місцевий бюджет, освітня субвенція) (депутатські кошти, бюджет розвитку)
1 2111 Заробітна плата 548 600,00 місцевий бюджет
2 2120 Нарахування на заробітну плату 124 900,00 місцевий бюджет
3 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
4 2230 Продукти харчування  89 906,00 місцевий бюджет
5 2240 Оплата послуг (крім комунальних)  450,00 місцевий бюджет
6 2271 Оплата теплопостачання  116 412,03 місцевий бюджет
7 2272 Оплата водопостачання та водовідведення  7 708,87 місцевий бюджет
8 2273 Оплата електроенергії 23 753,56 місцевий бюджет
9 2274 Оплата природного газу
10 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
11 3132 Капітальний (поточний ) ремонт закладів освіти
Всього 911 730,46

dudaryk