ЗВІТ про обіг бюджетних коштів за листопад місяць 2020 року

№ з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (грн) Джерело надходження коштів
(місцевий бюджет, освітня субвенція) (депутатські кошти, бюджет розвитку)
1 2111 Заробітна плата 507 700,00 місцевий бюджет
2 2120 Нарахування на заробітну плату 115 300,00 місцевий бюджет
3 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
4 2230 Продукти харчування 123 809,00 місцевий бюджет
5 2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1630,00 місцевий бюджет
6 2271 Оплата теплопостачання 96 047,00 місцевий бюджет
7 2272 Оплата водопостачання та водовідведення 8 573,00 місцевий бюджет
8 2273 Оплата електроенергії 25 419,94 місцевий бюджет
9 2274 Оплата природного газу
10 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
11 3132 Капітальний (поточний ) ремонт закладів освіти
Всього 878 478,94

dudaryk