ЗВІТ про обіг бюджетних коштів за травень місяць 2020 року

№ з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (грн) Джерело надходження коштів
(місцевий бюджет, освітня субвенція) (депутатські кошти, бюджет розвитку)
1 2111 Заробітна плата 937 700,00 місцевий бюджет
2 2120 Нарахування на заробітну плату 203 900,00 місцевий бюджет
3 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
4 2230 Продукти харчування
5 2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1630,00 місцевий бюджет
6 2271 Оплата теплопостачання 12 674,09 місцевий бюджет
7 2272 Оплата водопостачання та водовідведення 3 930,72 місцевий бюджет
8 2273 Оплата електроенергії 1 735,00 місцевий бюджет
9 2274 Оплата природного газу
10 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
11 3132 Капітальний (поточний ) ремонт закладів освіти
Всього 161 569,81   

dudaryk