ЗВІТ про обіг бюджетних коштів за березень місяць 2020 року

№ з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (грн) Джерело надходження коштів
(місцевий бюджет, освітня субвенція) (депутатські кошти, бюджет розвитку)
1 2111 Заробітна плата 482 400,00 місцевий бюджет
2 2120 Нарахування на заробітну плату 106 100,00 місцевий бюджет
3 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  2 997,00 місцевий бюджет
4 2230 Продукти харчування 43 802,00 місцевий бюджет
5 2240 Оплата послуг (крім комунальних)
6 2271 Оплата теплопостачання 77 753,49 місцевий бюджет
7 2272 Оплата водопостачання та водовідведення 7 312,29 місцевий бюджет
8 2273 Оплата електроенергії 12 468,74 місцевий бюджет
9 2274 Оплата природного газу
10 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
11 3132 Капітальний (поточний ) ремонт закладів освіти 580,00
Всього 733 413,52

dudaryk