ЗВІТ про обіг бюджетних коштів за лютий місяць 2020 року

№ з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (грн) Джерело надходження коштів
(місцевий бюджет, освітня субвенція) (депутатські кошти, бюджет розвитку)
1 2111 Заробітна плата 481 600,00 місцевий бюджет
2 2120 Нарахування на заробітну плату 105 200,00 місцевий бюджет
3 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
4 2230 Продукти харчування 103 060,00 місцевий бюджет
5 2240 Оплата послуг (крім комунальних) 8 496,00
6 2271 Оплата теплопостачання 77 206,46 місцевий бюджет
7 2272 Оплата водопостачання та водовідведення 6 658,56 місцевий бюджет
8 2273 Оплата електроенергії 25 474,34 місцевий бюджет
9 2274 Оплата природного газу
10 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
11 3132 Капітальний (поточний ) ремонт закладів освіти 45 000,00
Всього 852 695,36

dudaryk