ЗВІТ про обіг бюджетних коштів за січень місяць 2020 року

№ з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (грн) Джерело надходження коштів
(місцевий бюджет, освітня субвенція) (депутатські кошти, бюджет розвитку)
1 2111 Заробітна плата 469 100,00 місцевий бюджет
2 2120 Нарахування на заробітну плату 102 900,00 місцевий бюджет
3 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
4 2230 Продукти харчування 79 794,00 місцевий бюджет
5 2240 Оплата послуг (крім комунальних)
6 2271 Оплата теплопостачання  87 415,13 місцевий бюджет
7 2272 Оплата водопостачання та водовідведення 8 197,00 місцевий бюджет
8 2273 Оплата електроенергії 23 663,59 місцевий бюджет
9 2274 Оплата природного газу
10 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
11 3132 Капітальний ремонт закладів освіти
Всього 771 069,72

dudaryk