Рівень професійної майстерності педагогів

Педагогічний колектив складається з 37 педагогів, з них 26 вихователів.

З метою підвищення фахової майстерності педагогів у 2020-2021 році проводилась організаційна робота.

  Курси при ІОППО  пройшли: вихователь-методист Балаш О.Р., практичний психолог Кукудяк І.В., вихователі: Комарова Є.С., Бурденюк Н.Ю., Гринчишин О.П., Вацеба М.М., Шуляк О.М., Демків О.А., асистенти вихователя: Денега М.М., Мисюга Т.С., інструктор з фізичної культури Несторко Р.В.

              Впродовж 2020-2021 навчального року було виконано план атестації, атестовано 7 педагогів.

  1. Стасюк А.І. – вихователь. Відповідає займаній посаді. Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».
  2. Сворак Н.М. – вихователь. Відповідає займаній посаді. Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».
  3. Бойчук Т.В. – вихователь. Відповідає займаній посаді. Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».
  4. Ткачук Н.В. – вихователь. Відповідає займаній посаді. Встановлено ставку заробітної плати відповідно до 11 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки
  5. Гаврон О.І. – музичний керівник. Відповідає займаній посаді. Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».
  6. Боднар Н.Р. – музичний керівник. Відповідає займаній посаді. Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».
  7. Говера О.Б. – вихователь. Відповідає займаній посаді. Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» .

Атестація педагогів проводилась згідно Типового положення про атестацію. На високому рівні проведено підсумки роботи педагогів у міжатестаційний період, педагогами представлені свої творчі напрацювання, зібрані тематичні матеріали, дидактичні ігри.

                     З  38 педагогів:

Вища категорія – 10

І категорія – 8

ІІ категорія – 6

Спеціаліст – 3

Тарифіковано – 11

Відповідає займаній посаді – 1

Звання «вихователь-методист» – 4

Звання «старший вихователь» – 1

Дієвою формою підвищення фахового, наукового та методичного рівня майстерності педагогів є методична робота педагогічних працівників міста, яка була організована в дистанційному форматі. А також участь педагогів в різноманітних семінарах, вебінарах, які організовувалися обласним інститутом післядипломної освіти та на інших педагогічних платформах та форумах.

Інформатизація дошкільної освіти відкриває перед педагогами багато нових можливостей для широкого впровадження у педагогічну практику сучасних методичних розробок.  Під час проведення різних методичних заходів вихователь-методист Балаш О.Р. використовувала ІКТ, що дало змогу підвищити ефективність та результативність їх проведення. Вихователем-методистом широко використовувались інтерактивні методи  –  різноманітні ділові, психологічні ігри та вправи, що дозволило активізувати слухачів, перевести їх у розряд активних учасників та підвищити користь спільної праці. Проведені  форми роботи допомогли сприяти росту професійного рівня педагогів нашого закладу. В зв’язку з адаптивним карантином COVІD – 19 методичні заходи з педагогами проводилися з використанням комунікацій: вайбер, гул –диск, платформи ZOOM,  MEET та робота в малих групах з дотриманням протиепідемічних заходів. Традиційно приділялась увага молодим вихователям, за якими були закріплені наставники – це творчі педагоги з багаторічним стажем. Молоді спеціалісти відповідно до планів працювали над підвищенням професійного рівня шляхом співпраці з наставниками та самоосвіти.

  В дошкільному закладі діяла «Школа професійної адаптації та наставництва», керівник досвідчений вихователь Рогожа Л.Ф.,  у рамках якої було організовано роботу з підвищення рівня педагогічної майстерності молодих спеціалістів: вихователів, музичних керівників, інструктора з фізичної культури (1-2 років стажу), на засіданнях відпрацьовані теми методичного та психологічного напрямку, які допомогли молодим вихователям у їхніх перших кроках професійного становлення.   Безпосередньо долучилися до висвітлення окремих питань та організації перегляду різних форм практичної роботи з дітьми для молодих педагогів вихователі: Говера О.Б., Облогіна С.А.,  Карпюк Н.Л., Демків О.А., музичний керівник Білянська І.О., інструктор з фізичної культури Осідач Л.В., практичний психолог Кукудяк І.В., вчитель-логопед Романишин Н.В.

Молоді спеціалісти практично моделювали етапи підготовчої роботи щодо проведення різних форм занять з кожного розділу програми, вправлялися в складанні перспективного та поточного планування освітнього процесу, переконалися в ефективності реалізації інтегрованого підходу в побудові  та організації роботи з дошкільниками, навчилися азам організації самоосвіти педагога, налагоджувати співпрацю з родинами вихованців в дистанційному форматі, а в кінці навчального року закріпили свої знання у показі занять «Майстерні педагоги».  В роботі з молодими педагогами використовувалися інтерактивні форми: творча лабораторія, обмін досвідом, практичне заняття, міні-лекція, методичний міст «Авторитет не залежить від віку», тренінг «Самоменеджмент як важлива складова успішної кар’єри», семінар-практикум, проблемний стіл, мікродослідження, педагогічне інтернет кафе «Дошкільник».

Продовжив свою роботу постійно діючий семінар вчителя-логопеда Романишин Н.В. Було проведено два засідання: з педагогами дошкільного закладу «Використання «цеглинок» в практиці вчителя-логопеда для розвитку мовлення дітей» (практикум) та «Значення фонематичних процесів для розвитку мовлення дошкільників» (методичні посиденьки) (проведено в період дистанційного навчання, онлайн). Рекомендації вчителя-логопеда висвітлювалися на сайті закладу та у вайбер-групах для батьків.

Активно та ефективно продовжилася організація роботи по ознайомленню педагогів з освітніми інноваціями «Школа інноваційних технологій»» (керівник вихователь-методист Балаш О.Р.). Цього року вона проведена у формі семінару-практикуму і присвячена таким питанням як:

  • Цифровий лікбез: як створити відеоролик, мультимедійну презентацію. Віртуальні 3-D екскурсії.
  • Загадковий світ предметів. Дослідницька діяльність

До організації та проведення цієї форми роботи долучилися вихователі Бойчук Т.В., Сончак Л.І. Досвідом роботи по організації пошуково-дослідницької діяльності поділилася вихователь Сончак Л.І. та Облогіна С.А.

Актуальним та доцільним був науково-методичний семінар «Інтеграція побудови освітнього процесу в ДНЗ» (керівник: вихователь-методист Балаш О.Р.). Головною проблемою якого була реалізація інтегрованого підходу в побудові та організації освітнього процесу, зокрема пошуково-дослідницької діяльності з різними видами діяльності дошкільників. А також, розглядалася інтеграція в освітній процес інформаційно-комунікативних технологій «Використання ІКТ в освітньому процесі», «Нетворінг у ЗДО: нові можливості для активних і креативних».

Продовжила роботу Школа передового педагогічного досвіду «Архітектори освітнього процесу». Педагоги нашого закладу мали нагоду ознайомитися з досвідом організації освітньої роботи в дошкільних закладах під час адаптивного карантину в країнах західної Європи та країн світу. Здійснювалися віртуальні екскурсії та використовувався інтернет-ресурс.

 На часі була робота психолого-педагогічної вітальні під керівництвом практичного психолога Кукудяк І.В. та вихователя-методиста Балаш О.Р., засідання були присвячені проблемі інтернет залежності та кібербулінгу. Педагоги провели такі форми роботи на теми: «Інтернет-залежність: міфи та факти» (семінар), «Кібербулінг: способи розрізнення і захист дитини» (міні-тренінг).

Продуктивним був семінар-практикум з художньо-естетичної діяльності «Творчість на кінчиках пальців».  Педагог Карпюк Н.Л. презентувала один із видів образотворчого мистецтва – графіку «Графіка в дитячому садку». А вихователь Ткачук Н.В. презентувала які дидактичні ігри можна виготовити із залишкових матеріалів В результаті проведення якого,  педагоги усіх вікових груп поповнили предметно-розвивальне середовище іграшками для ігрових та розвивальних осередків, виготовлених з підручних матеріалів.

З метою продовження налагодження взаємозв’язку дошкільного навчального закладу та сім’ї для повноцінного розвитку дитини діяв клуб «Школа батьківства», до роботи якого були залучені вихователь-методист, практичний психолог, інструктор з фізичної культури, сестри медичні старші, вчитель-логопед, вихователі. Засідання клубу проходили у формі семінару-практикуму, експрес-консультування, лекції-презентації, практикуму, майстер-класу, ігрового заняття. Метою роботи клубу було: розкривати важливість ролі матері та батька у вихованні дитини дошкільного віку.  Створювати в сім’ї та дошкільному навчальному закладі сприятливі умови для формування компетентності дитини; актуалізувати важливість створення в сім’ї життєвого простору, що сприятиме розвитку дитини. Формувати у батьків віру у можливості дитини. На засіданнях клубу порушувалися і вирішувалися такі нагальні питання як адаптація молодших дошкільників до умов закладу, психологічне здоров’я дітей, вплив гаджетів на здоров’я дошкільників, інтернет-залежність, виховання культури харчування, мовний розвиток дитини, готовність старших дошкільників до навчання в школі, фізичний розвиток: йога та асани для дітей.

Проведено засідання «круглого столу» з актуальних питань дошкілля такі як: «Онлайн-освіта: переваги чи користь», «Дитяча агресія – насильство чи самозахист?», «Духовно-моральне виховання на Християнських цінностях у ЗДО». Матеріали даних засідань обговорювалися і на батьківських зборах (онлайн) та у вайбер групах.

Проводилася просвітницька робота по темі «Медіаосвіта”, “Інтернет-технології.” Розглядалися такі проблемні ситуації з медіаосвіти як «Дистанційне навчання педагогів. Віртуальний кабінет Google classroom pf 10 кроків».  Вирішувалися питання творчої самореалізації, авторитету педагогів, як ефективно планувати свій час ««Професійний календар як інструмент тайм-менеджменту», навчалися розробляти анкети для батьків.

Педагогічний колектив з метою удосконалення навчально-виховного процесу впроваджує в практику роботи інноваційні освітні технології:

№ п\п Освітня інновація ПІБ вихователя, посада Кваліфікаційна категорія Стаж роботи
1

 

 

Теорія розв’язання винахідницьких завдань (Г.Альтшуллер)

 

Сончак Лідія Іванівна, вихователь;

Облогіна Світлана Анатоліївна

Рогожа Ліна Федорівна, вихователь

Вища

Вища

Пед.зв. «вих-методист»

26

26

37

2

 

 

Методика розвитку творчих здібностей на заняттях з малювання (Л. Шульга) Карпюк Наталія Леонідівна, вихователь Вища, пед.зв. «вих.-методист» 31
3

 

 

 

Методика використання схем моделей для навчання дітей описових розповідей (Т.Ткаченко) Рогожа Ліна Федорівна, вихователь;

Демків Орися Андріївна, вихователь;

Пед.зв. «вих-методист»

Вища

37

39

4

 

 

 

Методика використання схем-моделей в лексико-граматичній роботі (К.Крутій)

 

 

Карпюк Наталія Леонідівна,вихователь;

Облогіна Світлана Анатоліївна,вихователь;

Рогожа Ліна Федорівна,

вихователь;

 

Демків Орися Андріївна, вихователь

Вища

 

Вища

 

Вища

Пед.зв. «вих-методист»

Вища

31

 

26

 

37

 

 

39

5 Розвиток творчої уяви дошкільника (О.Дяченко) Сончак Лідія Іванівна, вихователь;

Облогіна Світлана Анатоліївна, вихователь

Рогожа Ліна Федорівна, вихователь

Вища

 

Вища

 

Пед.зв. «вих-методист»

26

 

26

 

 

37

6 Програма соціальної та фінансової освіти «Афлотот»(Нідерланди) Козенко Марія Василівна вихователь

Всі педагоги молодших груп

І кв. кат.

(наставник)

 

16

 

7 Навчання ранньому читанню за кубиками Зайцева Карпюк Наталія Леонідівна, вихователь Вища, пед..зв. «вих.-методист» 31
8 Навчання ранньому читанню

за методикою Л. Шелестової

Облогіна Світлана Анатоліївна, вихователь вища 26
9 Інтелектуальні ігри Нікітіних Анищук Світлана Петрівна І кв.кат. 25
10 STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт : альтернативна програма формування культури інженерного мислення в дошкільників Камінська Світлана Степанівна І кв.кат. 12

 

Впроваджуючи в практику інноваційні технології по роботі з дітьми, педагоги організовують заняття, як основну форму навчально-пізнавальної діяльності. Проводяться комплексні, тематичні, інтегровані, комбіновані, домінантні і ін. заняття в залежності від основних напрямків розвитку Базового компонента дошкільної освіти, що забезпечує високу продуктивність та діяльність дітей.  Розвиток дитини відбувається лише у діяльності. Тому навчальний процес відбувається за умови постійної активності, позитивної взаємодії всіх учасників. Педагоги в своїй роботі використовують інтерактивні методи навчання, створюючи умови, щоб дитина мала змогу обговорювати проблеми з іншими, ставити запитання, активно діяти, досліджувати.