Результати роботи з дітьми

Вся освітня робота з дітьми планується і проводиться відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, програми «Українське дошкілля», інструктивно-методичних листів та наказів МОНУ, методичних рекомендацій щодо організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти та інших нормативних документів в галузі дошкільної освіти.

У травні 2021 начального року було здійснено моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти як підбиття підсумків життєдіяльності дітей за тривалий період, визначення рівня досягнень дітей та виконання освітніх програм (узагальнювальний моніторинг). Моніторинг проводився за кожною освітньою лінією і відображав програмові вимоги щодо дітей певного віку. З дошкільниками систематичною проводилась робота з різних сфер життєдіяльності, враховувались наявні успіхи по розвитку пізнавальних здібностей вихованців через використання творчих завдань, впровадження інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання. Велика увага приділялась розвитку предметно – практичних навиків у дітей, застосування та закріплення набутих знань у практичній діяльності.

 

Аналіз сформованості у дітей I молодшої групи компетентностей за освітніми лініями  (2020-2021 навчальний рік) ⇒ завантажити

Аналіз сформованості у дітей IІ молодших груп компетентностей за освітніми лініями  (2020-2021 навчальний рік) ⇒ завантажити

Аналіз сформованості у дітей середніх груп компетентностей за освітніми лініями  (2020-2021 навчальний рік) ⇒ завантажити

Аналіз сформованості у дітей старших груп компетентностей за освітніми лініями  (2020-2021 навчальний рік) ⇒ завантажити