ЗВІТ про обіг бюджетних коштів за листопад місяць 2021 року

№ з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (грн) Джерело надходження коштів
(місцевий бюджет, освітня субвенція) (депутатські кошти, бюджет розвитку)
1 2111 Заробітна плата   місцевий бюджет 670 607,88
2 2120 Нарахування на заробітну плату   місцевий бюджет 160 947,25
3 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар      
4 2230 Продукти харчування   місцевий бюджет  
5 2240 Оплата послуг (крім комунальних)   місцевий бюджет  
6 2271 Оплата теплопостачання   місцевий бюджет  
7 2272 Оплата водопостачання та водовідведення   місцевий бюджет  
8 2273 Оплата електроенергії   місцевий бюджет  
9 2274 Оплата природного газу      
10 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування      
11 3132 Капітальний (поточний ) ремонт закладів освіти      
  Всього        

 

dudaryk