ЗВІТ про обіг бюджетних коштів за вересень місяць 2021 року

 

 

№ з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (грн) Джерело надходження коштів
(місцевий бюджет, освітня субвенція) (депутатські кошти, бюджет розвитку)
1 2111 Заробітна плата місцевий бюджет 808 886,97
2 2120 Нарахування на заробітну плату місцевий бюджет 176 983,82
3 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
4 2230 Продукти харчування місцевий бюджет  142 631,15
5 2240 Оплата послуг (крім комунальних) місцевий бюджет 200,00
6 2271 Оплата теплопостачання місцевий бюджет  14 241,67
7 2272 Оплата водопостачання та водовідведення місцевий бюджет  9 072, 26
8 2273 Оплата електроенергії місцевий бюджет  31 748, 51
9 2274 Оплата природного газу
10 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
11 3132 Капітальний (поточний ) ремонт закладів освіти
Всього    1 183 764,38

 

 

 

dudaryk