ЗВІТ про обіг бюджетних коштів за березень місяць 2021 року

№ з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (грн) Джерело надходження коштів
(місцевий бюджет, освітня субвенція) (депутатські кошти, бюджет розвитку)
1 2111 Заробітна плата 627 400,00 місцевий бюджет  
2 2120 Нарахування на заробітну плату 136 000,00 місцевий бюджет  
3 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар      
4 2230 Продукти харчування 10 357,00 місцевий бюджет  
5 2240 Оплата послуг (крім комунальних) 400,00 місцевий бюджет  
6 2271 Оплата теплопостачання 86 659,92 місцевий бюджет  
7 2272 Оплата водопостачання та водовідведення   місцевий бюджет  
8 2273 Оплата електроенергії 4 928,28 місцевий бюджет  
9 2274 Оплата природного газу      
10 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування      
11 3132 Капітальний (поточний ) ремонт закладів освіти      
  Всього   865 745,20  

dudaryk