Завдання методичної роботи

 

МЕТОДИЧНА РОБОТА

 З а в д а н н я:

  1. Сприяти реалізації завдань Закону України “Про дошкільну освіту ”, оновленого Базового компоненту дошкільної освіти  та нормативно-правових документів про методичну роботу в дошкільному навчальному закладі шляхом вивчення, узагальнення та впровадження в практику діяльності педагогів  надбань науки, педагогічних технологій, творчого підходу до розв’язання професійних проблем з педагогічними кадрами.
  2. Формувати професійні якості у педагога як фахівця (фасилітатора), який створює умови для прояву активності дитини, стимулює процес розвитку дитини, що є неодмінною умовою реалізації оновленого Стандарту дошкільної освіти.
  3. Створити умови для реалізації соціально-педагогічного партнерства громади та всіх учасників освітнього процесу у підтримці формування компетентностей дітей дошкільного віку.
  4. Покращувати рівень сформованої життєвої компетентності дитини шляхом використання сучасних інформаційних технологій, інтерактивних форм роботи, впровадження інноваційних технологій та педагогічних ідей в освітньо – виховний процес.